Våra översättningstjänster

Vi arbetar med ett nätverk av kompetenta översättare och skribenter över hela världen. Därför kan vi alltid hjälpa dig med rätt översättning för varje uppdrag och språk.

Översättningsuppdrag till och från alla språk. Gärna mindre uppdrag med korta ledtider. För vissa udda språk finns ofta få översättare, och det händer att vi får kompromissa och frångå vår princip om att endast låta översättare översätta till sitt modersmål. Den översatta texten redigeras då i efterhand av någon som har målspråket som modersmål.

Översättningar av betyg, brev, avhandlingar m.m. Detta är ofta små uppdrag med korta ledtider där underlaget, dvs. källtexten, inte alltid finns i digital form.

Samtliga våra tjänster kan även utföras express. Du ber om offert eller beställer våra tjänster via telefon, mejl, post, fax eller personligt besök.

Våra tjänster:

  • Översättning
  • Språkgranskning/Korrekturläsning
  • Copybearbetning/Transcreation
  • Lokalisering